Google+

torsdag 12 februari 2015

Vad är det för fel på de här fladdermössen?

 
Fladdermus
Antal: 1T100 (1T100)
Åskådning: Balans
Förflyttning: Flyga 12 m
Försvar: 13
Stridstärningar: 0 (1 SP)
Attacker: Förvirring
Moral: 6
Skatt: -

Fladdermöss jagar insekter om natten med hjälp av ekolokalisering. Eftersom de har väldigt svag syn är de immuna mot besvärjelser som påverkar synen (exempelvis Ljus). Tystnad gör däremot att fladdermöss inte kan orientera sig. De attackerar inte humanoider, men en flock på minst 10 fladdermöss kan förvirra en person genom att flyga runt denne. Varelsen får då −2 på alla attacker och motståndsslag. Den blir dessutom oförmögen att kasta besvärjelser. Fladdermöss måste slå ett moralslag varje runda om de inte står under någon form av övernaturlig kontroll.

Vad är det för fel på de här fladdermössen? (1T12)
 1. Har hårlösa ansikten liknande mänskliga spädbarn. Upprepar allt som sägs i deras närhet likt en papegoja.
 2. Asätare som äter döda äventyrare och ilsket försvarar kadaver från konkurrenter (inga moralslag behöver göras).
 3. Söker sig till stridsplatser och samlar glänsande föremål i sina bon.
 4. Avger en kon av avföring i självförsvar när de blir störda. Sörjan är svagt frätande och orsakar 1 SP i skada. Dessutom blir offret förblindat i 1T4 spelfaser om den träffar oskyddade ögon (25% risk).
 5. Dras till ljuskällor som jättestora nattfjärilar, och släcker ofta facklor.
 6. Driver intelligenta varelser till vansinne med sitt subliminala pipande, vilket fungerar som Vansinne.
 7. Har rakbladsvassa vingar. De väljer ut ett offer och påbörjar ett utnötningskrig, 1 SP i taget.
 8. Har förlorat flygförmågan. De klättrar istället på väggar och tak, och jagar i flock.
 9. Saknar kropp utöver vingarna; ett av underjordens mysterier.
 10. Har ett enda stort öga som aldrig blinkar. Iakttar noga allt som rör sig.
 11. Har benvit hud och saknar ögon. Deras bett sprider sjukdomar.
 12. Spöklika och okroppsliga, gjorda av skuggor. Angriper genom att flyga rakt genom sina mål vilket orsakar 1T4 SP i skada. Attacken ignorerar Försvar till följd av rustning. Förintas av besvärjelserna Ljus eller Mörker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar