Google+

tisdag 24 februari 2015

Gröna män är från Mars


Grön marsian
Antal: 1T8 (3T6)
Åskådning: Balans
Förflyttning: 12 m
Försvar: 15
Stridstärningar: 5
Attacker: 2 vapen (enligt vapen +2) eller 1 bett (1T6)
Moral: 10
Skatt: (P) E
Detta vildsinta släkte av jättelika, grönhyade nomadkrigare härstammar från den röda planeten. De har emellertid på något vis korsat de astrala avgrunderna och materialiserat sig på många andra världar. Gröna marsianer har fyra armar och ett par betar sticker upp ur underkäken. De är grymma barbarer som tycker om att tortera sina offer. De gröna marsianerna är äggläggare och ungarna uppfostras gemensamt av stammen. Samhället är hierarkiskt med flera nivåer av hövdingar.


Gröna marsianer lever i horder som ligger i ständig fejd med varandra. En hord består av 5T10 hanar, ungefär lika många honor och en unge för var femte vuxen medlem av horden. Det finns en stamkrigare med 6 ST per 20 medlemmar av horden och en hövding med 7 ST per hord. Under sommaren vandrar de gröna marsianerna genom ödemarkerna på jakt efter mat och plundringsbyte. Under vintern slår de läger i uråldriga ruinstäder, där de avlar nästa generation. I en sådan ruinstad finns det 1T8×50 gröna marsianer. De leds av en överhövding som härskar över flera horder. Överhövdingen har minst 10 ST och gör +3 SP i skada med sina attacker. Dessutom finns en stamkrigare med 7 ST per 40 invånare. Där finns även de inkubatorer som de gröna marsianerna förvarar sina ägg i tills de är redo att kläckas.

Radiumvapen
Gröna marsianer har tillgång till radiumvapen. Dessa gevär och pistoler avfyrar projektiler fyllda med radium. När projektilerna träffar sina mål splittras deras höljen. Om radiumet då kommer i kontakt med solljus, även indirekt eller i små mängder, exploderar det och orsakar dubbel skada.

Gevär, radium
Skada: 1T10/2T10
Räckvidd: 30 m

Pistol, radium
Skada: 1T8/2T8
Räckvidd: 15 m

Vad sysslar de gröna marsianerna med? (1T12)
 1. Människoätare. Stammen har smak för kött från andra humanoider.
 2. Slavjägare. Stammen tar slavar och säljer dem eller använder dem som arbetskraft.
 3. Fornfynd. Stammen håller till i en befäst ruinstad och har tillgång till forntidsteknologi.
 4. Gladiatorarena. Stammen anordnar gladiatorstrider och har en tam vit apa. Att delta är inte frivilligt men segrare belönas rikligt.
 5. Offerkult. Stammen dyrkar ett gigantiskt monster som har sin håla i närheten och offrar sina fångar till det.
 6. Hederskodex. Stammen håller hårt på hedern och ger alltid sina motståndare en sportslig chans.
 7. Vidskepliga. Stammen fruktar magiker och robotar. De måste slå ett moralslag om de utsätts för magi.
 8. Magiker. Stammens hövding är kunnig i magi.
 9. Ledarskapet ifrågasatt. 1T4+1 fraktioner konkurrerar om hövdingatiteln.
 10. Pakt. Stammen har ingått en instabil allians med en konkurrerande grupp för att bekämpa en gemensam fiende.
 11. Behov av hjälp. Stammen är ansatt av (1T6:) 1-2. en sjukdom; 3-4. en förbannelse; 5-6. angrepp från visst monster.
 12. Militärt nederlag. Stammen har just förlorat ett stort slag och är på dåligt humör men försvagade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar