Google+

Om S&S

Svärd & Svartkonst är ett rollspel tänkt att stödja den spelstil som kallas old school eftersom den var den dominerande under rollspelens barndom på 70-talet och som handlar om utforskande, uppfinningsrik problemlösning och riskhantering. Reglerna är inspirerade av tidiga varianter av världens första fantasyrollspel, men strävar inte efter att återskapa en specifik utgåva. Vi siktar på ett enkelt regelsystem som ger klara riktlinjer för de mest centrala aspekterna av spelet men som också lämnar gott om utrymme för spelledarens bedömningar och som är lätt att modifiera.

About Svärd & Svartkonst
Svärd & Svartkonst (Sword & Sorcery) is a swedish-language OSR neo-clone most closely related to B/X, but also the LBB, and a range of modern simulacra. It draws inspiration from the sword and sorcery and weird fantasy stories by such authors as HP Lovecraft, Clark Ashton Smith and Robert E. Howard, as well as classic science fantasy tales of Edgar Rice Burroughs, Jack Vance and HG Wells.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar