Google+

fredag 2 oktober 2020

Månens krigsherrar del 3: Bortom Ranshai

 

 
Omslagsbild av Björn Ramsten
 
 
Den tredje och sista delen av kampanjen Månens krigsherrar bär undertiteln Bortom Ranshai. Här finner du:

  • Stadsstaten Orob som sönderslits av maktkamp och intrigspel.
  • Ranshai, ett berg som bebos av vildsinta mutantbarbarer och vars hålor döljer hemligheter från månens urtid.
  • Den mörka hemisfären, ett mardrömslandskap hemsökt av fruktansvärda styggelser.

Texten är till 80% färdig. Både omslagsbilden och kartorna för Ranshais grottor är färdiga. Om allt går väl borde vi kunna publicera boken under första kvartalet 2021.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar