Google+

torsdag 29 januari 2015

Grodfolket anfaller!

Grodfolk
Antal:
1T6 (4T6)
Åskådning: Kaos
Förflyttning: 9 m (Simma 15 m)
Försvar: 13
Stridstärningar: 2
Attacker: 2 klor (1T2 SP var) + 1 bett (1T4 SP) eller 1 vapen
Specialförmågor: Hoppa, Kamouflage
Moral: 8 (6)
Skatt: (P+Q+S) L×5 +C

Grodfolk är tvåbenta amfibier med slemmig hud och simhud mellan fingrar och tår. De lever i träsk, sumpskogar och fuktiga grottor. Bosättningarna skyddas ofta av en träpallisad, och består vanligtvis av enkla hyddor på pålar. Slå 1T6 för att avgöra vad bosättningen innehåller:

1 Mitt i bosättningen står en väldig staty av den store ledaren.

2 En stor slavbarack med 3T6 krigsfångar. De utför det tyngsta arbetet i bosättningen.

3 Dolda utrymmen under vattenytan där grodfolken förvarar ägg, yngel och skatter.

4 En bassäng med husdjur (exempelvis krokodiler, pirayor eller muränor).

5 Ett stort torg där stammens krigare paraderar dagligen med fanor och porträtt av den store ledaren.

6 En kapplöpningsbana för jättegrodor.

Grodfolk är skickliga jägare och fiskare som använder sig av snaror och nät. De håller ofta dresserade jättegrodor som en sorts vakthundar vid sina bosättningar. Grodfolk andas lika bra under vatten som på land. Dessutom kan de hoppa upp till 9 m långt och 3 m högt. Grodfolk använder gärna sin hoppförmåga i strid. Då får de +1 på anfallsslaget och gör dubbel skada. Tack vare sitt naturliga kamouflage överraskar de sina motståndare om de slår 3 eller lägre med 1T6.

Grodfolkets samhällen är organiserade enligt fascistiska principer. Alla hanar är krigare och honorna värderas endast för sin förmåga att lägga ägg. Detta gör att vissa honor ledsnar på grodfolkets samhälle och väljer en karriär som äventyrare. En grupp grodmän leds av en storvuxen hane med 6 SP. Grupper om fler än 30 grodmän har en stark ledare med 3 ST och 1T4+14 SP. Ledaren gör +1 SP i skada. Dessutom har han fem underbefäl med 12 SP vardera. Samhällen med fler än 60 invånare har en hövding med 4 ST och 1T4+20 SP, som gör +2 SP i skada med sina attacker. Dessutom finns fem underhövdingar med 3 ST och 16 SP, vilka gör +1 SP i skada. I krigstid kan flera sådana hövdingadömen inordnas under en hövding som blir enväldig krigsherre. Grodfolkets legender talar om mäktiga tusenårsriken men i verkligheten brukar allt för många hövdingar känna sig kallade att bli högste ledare för att de ska kunna upprätta några bestående imperier.


Vi vill också påminna om vår äventyrstävling. Vinnaren får ett signerat exemplar av Svärd & Svartkonst! Skicka in ditt bidrag nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar