Google+

onsdag 18 november 2015

Övernaturliga artefakter

Vi är glada över att ha fått gott gensvar på vår annons efter layoutare! Det kommer dock att dröja till första kvartalet av 2016 innan Svärd & Svartkonst regelboken kan komma i tryck. Vi är ledsna att rollspelet blivit så pass försenat men är samtidigt säkra på att det kommer att ha varit värt väntan.

För att lätta upp vintermörkret bjuder vi på en samling artefakter att krydda era äventyr med.

Almessers avslöjande lykta

En lykta i vars sken osynliga saker blir synliga.

Almessers rymliga kappsäck

En vackert broderad kappsäck som rymmer 30 föremål utan att väga ett gram mer för bäraren.

Blodskartan

En karta över den närmaste regionen. Varje person vars namn skrivs i eget blod på kartan kan spåras på den. Personens rörelse motsvaras av namnets rörelse på kartan. Vid personens död bleknar blodet bort.

Infernalisk projektor

Handvevad projektor som frammanar en skuggdemon med 2T4 ST. Så länge användaren roterar veven befinner sig demonen i dennes kontroll. När vevandet upphör är risken 1 på 6 att skuggdemonen slipper lös och ställer till med djävulskap istället för att bara tona bort.

Infernalisk speldosa

När speldosan vrids upp och spelar har varje vapen inom 30 m 50 % chans att vakna till liv och strida för användaren som en 1:a rangens krigare. Speldosan spelar under 6 rundor varefter vapnen åter blir stilla. När dosan tystnar är risken 1 på 6 att vapnen angriper speldosans användare under en runda.

Kaoskristaller

Dessa lilafärgade kristaller faller ibland ned från skyarna, i synnerhet i samband med kometer och andra illavarslande himlafenomen. Den som tittar djupt in i kristallens glödande inre kan se kaotiskt virvlande fraktalmönster i vars hypnotiska skönhet det är lätt att förlora sig. Alla som rör vid en av dessa stenar måste slå 1T4 slag på mutationstabellen.

Kristallskalle

Som namnet antyder är dessa kristallskapelser in i minsta detalj formade likt ett mänskligt kranium. Skallarna är intelligenta, kan tala och förflyttar sig genom att Flyga. Kristallskallar verkar ha skapats för att samla och lagra information och är vanligtvis både mycket nyfikna och kunniga. Oftast är de specialiserade på ett visst område såsom (1T8): 1. Trolldom, 2. Historia, 3. Geografi, 4. En viss art eller ett visst folkslag, 5. Odöda, 6. Konstrukter, 7. Demoner, 8. Krigskonst.

Mehrguls hand

En liten bronsamulett i form av en kloförsedd hand. Bäraren får +3 på både anfallslag och skada. Föremålet kan endast byta ägare genom att den nye ägaren betalar den gamle ett lägre pris än vad denne betalt. Den gamle ägaren måste också informera köparen om amulettens villkor. Om en ägare försöker göra sig av med amuletten på ett annat sätt så kommer den alltid att återvända. Om någon äger amuletten under ett år från när den senast bytte ägare så kommer demonen Mehrgul (8 ST) att uppenbara sig för att släpa denne till helvetet. Om en ägare dör utan att sälja amuletten så kommer den att försvinna.

Den okändes mask

En enkel mask i snidat trä som får bäraren att se ut som en anonym främling.

Orgonackumulator

Denna konstruktion består av en kammare stor nog att rymma en vuxen människa, omgiven av ett komplicerat system av maskiner och lysande kristaller. Genom att koncentrera vitala livgivande spektrum av den kosmiska bakgrundsstrålningen kan maskinen hjälpa levande organismer att läka och tillfriskna. Varje runda spenderad i kammaren motsvarar två veckors vila med kvalificerad läkarvård. Men till följd av överstimulans av kraftiga orgonenergier på kroppsvävnaderna finns det varje runda en kumulativ risk på 5 % att användaren drabbas av en mutation.

Ramas kronor

Dessa två hjälmliknande kronor av kristall placeras på två intelligenta varelsers huvuden. Genom att förbinda kronorna med en stav av samma kristallmaterial byter de två personerna medvetanden med varandra permanent. På detta sätt kunde de uråldriga Rama, “de många-gånger-födda”, undfly döden och uppnå evig ungdom genom att flytta sitt sinne från kropp till kropp.

Sanningens svärd

Ett svärd i vars närhet alla illusioner bleknar bort. Detta gäller även själsliga illusioner, förträngning, hyckleri och förljugenhet. I övrigt ett vanligt bredsvärd.

Sarvatris seende stenar

Alvdrottningen Sarvatri skapade tretton magiska stenar genom vilka det är möjligt att se och höra sådant som sker i närheten av de andra stenarna. Tolv av stenarna gav hon till sina älskare, mäktiga mänskliga konungar i allians med Sarvatris folk, en behöll hon själv. Efter den stora kataklysmen under den Svarta Stjärnans År spreds stenarna världen runt och många har varit förlorade i århundraden.

De Seende Stenarna är sfärer av kristall, tre decimeter i diameter. När stenarna vilar ser det ut som att de är fyllda av ögon som uppmärksamt iakttar allt i deras omgivning. När någon rör vid en sten fylls hens sinne av stenens namn. Om den som rör vid stenen sedan kan yttra namnet på någon av de andra stenarna förmedlar stenen vad dess nämnda syskon ser och hör. På så vis är det möjligt att kommunicera mellan stenarna, obehindrat av avstånd, eller att spionera på vad som sker runtom någon av dem.

Sarvatris seende stenar bär följande namn: Agaron, Azaxatron, Baalias, Corzon, Gorgotos, Hasteros, Kainur, Lemelias, Marakith, Orbiam, Valedron, Zarapaz. Namnet på den trettonde stenen, som ägdes av drottning Sarvatri själv, är okänt.

Den svarta solstenen

Stenen är stor som en handflata och reflekterar allt ljus inom 15 m i form av kompakt mörker.

Yasherins hjärta

Denna stridsklubba består av ett en meter långt skaft i svart stål i vars ände sitter fästad en stor blodröd kristall med en decimeter långa sylvassa taggar. När vapnet skadar en motståndare utsätter det dem för en själsslukande attack. En gång per dygn kan den som svingar vapnet be det om hjälp och får då +3 på anfallsslag och skada. I gengäld måste bäraren klara ett motståndsslag mot Viljestyrka för att inte bli besatt av vapnets ande. Den som blir besatt kommer att angripa allt i sin närhet tills antingen allt och alla i närheten, eller den besatte själv, är döda. Om den besatte överlever bärsärkaraseriet återfår hen kontrollen över sig själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar