Google+

onsdag 20 maj 2015

Hjärnätare: Hotet från Dimension X!

Hjärnätare

Antal: 1T4 (1T6)
Ödesmakt: Kaos
Förflyttning: 12 m (Levitera 6 m)
Försvar: 16
Stridstärningar: 5 till 8
Attacker: 1 bett (1T8 SP)
Moral: 11
Skatt: F

Dessa bläckfiskliknande varelser är transdimensionella rovdjur. De lever som parasiter på andra livsformer och fäster sig över deras huvuden, förtär deras nervcentrum och tar sedan över deras kroppar.

  • Äta hjärna. Vid ett lyckat anfallsslag fäster sig hjärnätaren på offrets huvud och gör sedan 1T8 SP i skada per runda. Om offret dör har hjärnätaren tagit över dess kropp. 
  • Magiker. Hjärnätare har hög intelligens och är begåvade magiker med rang motsvarande ST.
  • Extrahera minnen. Hjärnätarna kan tillgodogöra sig minnen och kunskaper från de hjärnor som de äter.

Vad håller hjärnätarna på med?

  1. De omger sig med en fanatisk kult, som rövar bort oönskade personer och offrar dem som föda för hjärnätarna. I gengäld inviger de kultisterna i magins hemligheter.
  2. På en dold plats i vildmarken eller djupt under jord har de upprättat en farm där de föder upp människor som föda.
  3. De förbereder en omfattande ritual med syfte att öppna en portal till sin hemvärld för att släppa in invasionsstyrkorna.
  4. De har hypnotiserade agenter hos lokala makthavare som ser till att ingen kommer i vägen för dem.
  5. De söker efter en väg hem och äter därför hjärnor från magiker och lärda som kan besitta kunskaper om andra världar och dimensionsportaler.
  6. De har upprättat ett laboratorium för magisk forskning. Lokala slavhandlare förser dem med både föda och försöksobjekt i utbyte mot olika slags elixir.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar