Google+

fredag 2 maj 2014

Perytoner - hjärtätarna

Här kommer ett nygammalt bisarrt kreatur till Svärd & Svartkonst, inspirerat av Jorge Luis Borges.

Bild på hjortskalle


Peryton
Perytoner lever i skogar, kullar och bergstrakter. Dessa märkliga varelser är troligtvis förkroppsligandet av en galen guds förvridna drömmar. Perytoner har hjorthuvuden och rovfågelskroppar. De talar med mänskliga stämmor och har ett eget språk. Perytonen kastar en mänsklig skugga tills den äter hjärtat av en humanoid, då den får sin egen skugga.
En peryton angriper bara en varelse åt gången, och när den är död äter den sitt offers hjärta. Organet är nödvändigt för perytonens fortplantning. När den gjort detta flyger den iväg för att föröka sig. Perytoner har sina nästen på höga klippor, bergstoppar och stora trädkronor. De tar ibland humanoider som fångar tills de behövs som föda och i reproduktionssyfte.

Antal: 2T4
Åskådning: Kaos
Förflyttning: 12 m (Flyga 21 m)
Försvar: 12
Stridstärningar: 4
Attacker: 1 horn
Skada: Horn 2T8
Specialförmågor: Immun mot normala vapen
Moral: 9
Skatt: B

Perytoner är immuna mot normala vapen och får +2 på sina attackslag.

Perytoner...
(1T8)
1. Är spöken efter alvmöer som dött av brustet hjärta.
2. Är drömda av alvernas gudinna och är därför helig för alla älvfolk.
3. Är synska men att fråga dem om spådomar är ett livsfarligt företag.
4. Bär sitt kommande offers skugga.
5. Vaktar artefakter från det sjunkna Atlantis.
6. Kan se in i framtiden. Den som äter en perytons hjärta ärver denna förmåga. Dessutom blir man odödlig. Eller var det odöd?
7. Är ett illavarslande omen, och att se två perytoner mötas bådar ett stort rikes fall. Kan detta utnyttjas som ett vapen?
8. Har ett säreget språk som används av vissa hemlighetsfulla sekter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar