Google+

måndag 6 januari 2014

Välkomna till vår nya blogg!

Eftersom blog.com fungerat ganska illa under en längre tid har vi emigrerat hit till wordpress. Arbetet med spelet har fortgått under vintern och så snart vi gjort en sista korrektur ska vi låta er ta del av ett uppdaterat speltestdokument. Denna version kommer förmodligen vara den slutgiltiga så när som på mindre rättelser och tillägg.

Tills vidare får ni hålla till godo med denna nya besvärjelse:
Radioaktivitet
Nivå: Svart 2 Räckvidd: Medel Varaktighet: Omedelbar

Denna besvärjelse projicerar radioaktiv strålning mot ett område med tre meters radie inom räckvidden. Slå 1T10 för att avgöra skadetärning: 1. 1 SP; 2. 1T4; 3. 1T6; 4. 1T8; 5. 1T10; 6. 1T12; 7. 2T6; 8. 3T6; 9. 4T6; 10. 5T6. Ett lyckat motståndsslag för Fysik halverar skadan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar