Google+

torsdag 23 augusti 2012

Några korta ord om vårt spel

Svärd & Svartkonst är i grund och botten en variant av D&D (i synnerhet 0e och Basic). Några av de regelvarianter som skiljer vårt spel från dess föregångare är:

  • Alla slag för attacker, handlingar, motståndsslag (saving throws), etc, görs med 1T20 + relevanta bonusar mot en svårighetsgrad bestämd av spelledaren (5-20).

  • Stridspoäng (hit points) läks efter en natts vila (dock ej i grottor och andra livshotande miljöer).

  • Magiker kan välja att kasta besvärjelser som de inte har förberedda eller som överstiger deras rang. De måste då klara ett motståndsslag eller riskera ett magiskt missöde, vilket kan vara livshotande för både dem själva och alla i deras närhet.

  • Många andra små regelvarianter såsom splittrade sköldar, +1 för namngivna vapen, mutationer, mm.

Rollpersonerna kan vara av något av dessa folkslag:

Människor: Får dra bort 1/10 av den Erf som krävs för att stiga till nästa rang.

De gamle: Alver, Atlanteaner, Vril-Ya, etc. Börjar spelet med en 1:a rangens magikerbesvärjelse som medfödd gåva. Ser dubbelt så långt som människor i fackelsken, får bonus på alla slag för att lyssna och leta.

De Underjordiska: Dvärgar, Morlocker, mfl. Har en bonus på motståndsslag för att motstå sinnesförvridande magi. Kan upptäcka sluttande korridorer, rörliga väggar, fällor gjorda av sten, samt nybyggnationer. Ser dubbelt så långt som människor i fackelsken.

Halvlingar: Mysiga piprökande homper eller småväxta vildar med vässade tänder. Halvlingar är mycket smidiga, bra på att gömma sig, och skickliga prickskyttar.

Följande klasser finns att välja mellan:

Krigare: Lägger till sin rang på attackslagen.

Magiker: Kan kasta besvärjelser och skapa magiska föremål. Kan få en familiar i utbyte mot att ha en mindre 1:a rangens besvärjelse per dag. Kan inte vara i kontakt med metallföremål när de ska bruka magi.

Helig förkämpe: Kan fördriva odöda och demoner. Kan be sin gudom om mirakler. Måste följa sin guds åskådning eller förlora sina krafter.

Tjuv: Får lägga till sin rang som modifikation på vissa handlingar (gömma sig, hantera fällor, klättra, leta, lyssna, låsdyrkning, smyga och stjäla föremål). Kan attackera med +4 i attackbonus och göra dubbel skada med ett lätt närstridsvapen på en humanoid motståndare, om han först lyckas smyga sig upp bakom offret. Bonus på alla motståndsslag för smidighet.

Svärdsmagiker: Magiker med förmåga att använda metallrustningar och metallvapen samtidigt som de brukar magi. Kräver större mängder erfarenhetspoäng för att stiga i rang än vanliga magiker.

Vårt mål är inte mer än att skriva en variant av reglerna för vårt eget höga nöjes skull. Spelet befinner sig nu i ett stadium där det finns en komplett regeltext, men ytterligare speltest och korrekturläsning kommer att behövas. Vi håller som bäst på att sammanställa en betaversion för att kunna få kommentarer av andra rollspelare som delar vår passion för den Gamla Skolan.

De som vill pröva på att spela Svärd & Svartkonst kan besöka spelfestivalen Nordsken i Skellefteå 28-30 September: https://nordsken.se/events/rollspel/svard-svartkonst/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar